بنیاد فیلم پازن با توجه به نیاز جامعه ایران، در زمینه تولید فیلم و همچنین در بحث آکادمیک هنر فعالیت خود را آغاز کرده است. رویکرد این بنیاد، بررسی سینمای ایران و جهان است.

کلوزآپ

کتاب را باید ورق زد و فیلم را باید چشمک زد... نگاهمان را باید چرخاند و تصویرمان را باید وارونه ساخت... در این حوالی سرودی باید سر داد و بهانه ای باید یافت...

آپاراتوس

لحظه های امید را باید ساخت... و نگاره های شادی را باید بهانه کرد... سکوت را باید شکست و ترانه را باید آغاز کرد... با عکس های پی در پی باید خود را شناخت و مسیر را هموار کرد...

بوطیقای سینما

چگونه باید آغاز کرد و به چه روشی به پایان رسانید. دریغ از ابتدا و نا امید از ابتدا. باید سوار بر امواج خروشان باد شد تا مسیر خورشید را نمایان کرد.پروانه ای بود که می سوخت...

پازن استوديو

تجارت فیلم از ابتدای اختراع دوربین فیلم‌برداری توسط برادران لومیر در فرانسه و توماس ادیسون در امریکا همیشه قابل تأمل بوده است. با توجه به استقبال جهانی و اینهمانی...

...

شاعرانه ای که با نظم آغاز شد و با نثر به پایان رسید

بی هیچ بهانه و هیچ تردیدی راهی که سهراب آغازگر آن بود را کیارستمی با تدبیر به پیش برد... راهی که دیگر حتی غباری از آن در سینمای ایران به چشم نمی خورد... فیلمسازی عشق است... مرزی است بین عشق و نفرت... راهی است میان سیاه و سفید و نوری میان روشنایی و تاریکی...آنان سقوط و سکوت شب را شکستند و عارفانه طعم گس آن را چشیدند...

پازن فیلم