هنر و هنرمندان قرن بیستم | بنیاد فیلم پازن

 

قرن بیستم بیش از هر دوره دیگری، کهکشان بی‌نظیری از سبک‌ها و رویکردهای هنری را به ما عرضه کرد. در این قرن، یک دوره سریع از اختراعات، اکتشافات و تحولات سیاسی ثابت شد. در نتیجه، صحنه هنری نیز کاملاً تغییر کرد، در واقع بین المللی‌تر شد. هنرمندان از طریق رویکردهای جدید: مانند رنگ روغن، کلاژ، مجسمه‌سازی، اشیای حاضر و آماده، چیدمان، عکس و فیلم به تجربه‌هایی دست‌یافتند و جایگاه زنان هنرمند بی‌اندازه افزایش یافت. در این پژوهش از هنرمندان قدیمی مانند مونه، پیکاسو، دالی و هاکنی گرفته تا ابتکاری‌ترین هنرمندان قرن بیستم و آثار مشهورشان مورد بررسی قرار می‌گیرد. هر تصویر با متنی همراه است و اثر و خالق آن را تحلیل می‌کند.